IRAN - The land of Peace & Love

By: kousha kiyani

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[<<  <  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  >  >>]    [Archive]
Monday, 25-Sep-2006 13:39 Email | Share | | Bookmark
Esfahan - Abyaneh village ( روستاي تاريخي ابيانه - اصفهان )

جاده فرعي روستا حدود 25 كيلومتر
دورنماي روستا
 
View all 13 photos...
agar neveshtehaye zir ro farsi nemibinid ro safhe rast click konid va az ghesmate Encoding unicode( 8-utf ) ro entekhab konid.

روستاي تاريخي ابيانه در كوهپايه‌اي ميان كاشان و نطنز واقع شده است و از آن به عنوان ياقوت سرخ كوير ياد مي‌شود.
اين روستاي تاريخي به صورت پلكاني ساخته شده و از خاك سرخ براي پوشش نماي آن استفاده شده است.
استفاده از خاك سرخ قدمتي تاريخي و سنتي در اين روستا دارد

ابيانه: يکي از روستاهاي شهرستان نطنز در استان اصفهان است. در 40 کيلومتري مغرب شهر نطنز واقع است.
ابيانه در دامنه کوه قرار گرفته و هواي آن سرد است. مردم اين روستا بيشتر به دامپروري و کشاورزي ميپردازند. محصولات عمده آن غلات، ميوه، بُنشَن، و لبنيات است. مردم ابيانه به تاتي، که يکي از گويشهاي مرکزي ايران است سخن ميگويند.
ابيانه روستايي بسيار کهن است که آثار گوناگوني از دوره ساسانيان تا قاجاريان، يعني نزديک به هزار و پانصد سال، را مانند موزه اي در خود حفظ کرده است. ويرانه قلعه‌هاي باستاني، بازمانده دو آتشکده از زمان ساسانيان، سه مسجد قديمي و خانه هايي بازمانده از دوره صفويان تا قاجاريان، نمونه هايي از آثار کهن در اين روستا هستند. در مسجد جامع ابيانه منبري را ميتوان ديد که در سال 466 ه‌ق و محرابي چوبي که در سال 477 ‌ه‌ق ساخته شده است. برگرفته از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، جلد دوم، ص 41 و 42، نشر فرهنگنامه

جهت رفتن به اين روستاي زيبا مي توانيد هم از طريق آزاد راه كاشان - اصفهان و هم از راه قديمي- كاشان نطنز استفاده كنيد . در هر دو مسير در سمت غرب جاده تابلوهاي راهنما شما را به سمت اين روستا هدايت خواهد نمود . پس از طي حدود 25 كيلومتر در جاده پر پيچ و خم و زيبايي به روستا مي رسيد .بهترين موقع سفر به اين روستا از اوايل بهار تا اواخر پاييز است چرا كه زمستانهاي سردي دارد و چون در دامنه كوه بلند كركس قرار گرفته است حتي زمستانها برف نيز ميبارد . در فصول سرد حتما لباس گرم در اختيار داشته باشيد

قدم زدن در كوچه پس كوچه هاي روستا انسان را به عمق تاريخ مي برد . كوچه باغهاي تنگ و تاريك و سنگفرش شده و بوي كاه گل بسيار دل انگيز است . ديدن مساجد قديمي و دربهاي قديمي و ارزشمند و همچنين قناتها و ديوارهاي سرخ رنگ روستا همراه با طبيعت زيبا و هواي پاك به دور از زندگي شهري و دود و بوق و سر و صداي آن انسان را به حسرت وا مي دارد حتما سري به آنجا بزنيد

كوشا كياني


[b]Abyaneh is a famous, historic Iranian village near the city of Kashan in Isfahan Province.
With a unique reddish hue, the village is one of the oldest in Iran, attracting numerous native and foreign tourists year-round, especially during traditional feasts and ceremonies.
Abyaneh has been called an entrance to Iranian history. The local clothing, for example, is in a style of great antiquity.
On top of the village sits the ruins of a Sassanid era fort.
Since June 2005, the village has been undergoing archaeological excavations for the first time ever, as a result of an agreement between Abyaneh Research Center and the Archaeology Research Center of the Iranian Cultural Heritage and Tourism Organization (ICHTO).

wikipedia


Saturday, 23-Sep-2006 13:22 Email | Share | | Bookmark
Iran - Esfahan at a glance ( اصفهان در يك نگاه )

ميدان نقش جهان
مسجد جامع عباسي - مسجد امام
كاخ عالي قاپو
View all 17 photos...
agar neveshtehaye zir ro farsi nemibinid ro safhe rast click konid va az ghesmate Encoding unicode( 8-utf ) ro entekhab konid.

شهر اصفهان در 424 کيلومتري جنوب تهران واقع‌ شده است‌‌. اصفهان از آنجا که‌ مرکز‌استان است‌ بين دو رشته کوه قرار دارد. در غرب مناطق کوهستاني‌ تا استان چهارمحال ‌ادامه‌ دارد. در شرق کوههاي کرکس‌ وقهرود واقع‌ شده‌اند. منطقه جلگه‌اي از آبرفت‌ ‌جويبارهاي کوهستاني‌ ورودخانه‌ زاينده رود به‌ وجود آمده است‌ .اصفهان با داشتن آب ‌وهواي معتدل نسبتافصلهاي منظمي دارد. زاينده رود ‌مهمترين‌ رودخانه‌ استان مي‌‌باشد. ‌
در عهد اشکانيان اصفهان مرکز وپايتخت ايالت‌ پهناوري‌ بود که‌ تحت فرمان حکمرانان اشکاني‌‌قرار داشت‌‌. در زمان ساسانيان اصفهان محل سکونت‌ وقلمرو((اسپوهران))يا اعضا هفت ‌خانواده‌ بزرگ‌ ايراني‌ که‌ منا سب‌ مهم واصلي سلطنتي را در اختيار داشتند بود. هم‌ چنين در ‌اين‌ زمان اصفهان يک‌ مرکز نظ‌امي‌ وبسيار مستحکم بود.اين‌ شهر پس‌ از شکست نهايي‌ ‌ايرانيان به‌ تصرف اعراب در آمد. بعد از اسلام,اصفهان همچون ديگر شهرهاي ايران تا اوايل‌ ‌قرن چهارم‌ تحت سلطه‌‌اعراب بود تنها خليفه منصور آنجا را مورد توجه‌ قرار مي‌‌داد. در ‌زمان ملکشاه سلجوقي‌ اصفهان بارديگر به‌ پايتختي برگزيده شد وعصر طلايي‌ ديگري راآغاز ‌نمود.در اين‌ هنگام اصفهان يکي از آبادترين‌ ومهمترين‌ شهرهاي جهان به‌ شمار مي‌‌آمد.اين‌ ‌شهر در سال 639 ه‌0ق‌0 به‌ تصرف مغولها درآمدوآنان مردم‌ را قتل عام کردند.پس‌ از ‌حملات مغولها وتيمور اصفهان به‌ علت موقعيت جغرافيايي‌ مناسبش دوباره‌ سامان گرفت‌ ‌مخصوصادر زمان صفويان که‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظ‌ه‌‌اي توسعه يافت‌‌. اصفهان در سال 1000ه‌. ‌ق‌. پس‌ از اينکه توسط‌ شاه عباس به‌ عنوان پايتخت انتخاب شد به‌ اوج‌ رونق‌ خود رسيد. ‌انقراض سلسله صفويان توسط‌ محمود افغان وتصرف اصفهان پس‌ از ماه محاصره دوره‌ ‌انحطاطي را براي اين‌ کشور باعث‌ شد. در زمان افشاريه‌ وزنديه‌ دوباره‌ رونق‌ يافت‌ اما در ‌عصر قاجار به‌ دنبال انتخاب تهران به‌ عنوان پايتخت, اصفهان بار ديگر روبه‌ زوال رفت

اصفهان با توجه‌ به‌ شرايط‌ جغرافيايي‌ وتاريخي در زمان پهلوي مورد توجه‌ قرارگرفت‌‌وکوششهايي‌ جهت تعمير وبازسازي‌ بناهاي تاريخي اش به‌ عمل آمد. همچنين شهر واستان ‌اصفهان به‌ سرعت‌ تحول يافته وصنعتي شد. طي دو دهه‌ اخير اصفهان با سرعت‌ قابل‌ توجهي ‌از نظ‌ر شهري توسعه يافت‌ و بازسازي‌ بناهاي تاريخي بسيار چشمگير بود. امروزه‌ اصفهان يکي ‌از مهمترين‌ مراکز سياحتي ايران وجهان به‌ شمارمي‌ رود . مهمترين‌ مکانهاي جالب‌ توجه‌ ‌اصفهان عبارتند از: ‌ ‌

‎-آبشارهاي سميرم,شالورا,کردمحليا, چشمه‌هاي ورتون,خوربيابانک‌,آبشارشاه,ديمه,ملاد,‌لادژوچشمه‌هاي آب معدني‌ گرم ‌
‎-مناطق حفاظت شده قمشلو و کلاه قاضي‌‌
‎- غارهاي متعدد‌
‎-کاخها وعمارتهاي عالي‌ قاپو,چهلستون,هشت بهشت‌
‎-روستاهاي ميمه,مورچه‌ خورت‌,مال وروستاهاي تاريخي‌
‎-قلعه‌هاي فارفاآن ,ديووترشک‌‌
‌مسجد چهار باغ

‎-پلهاي تاريخي الله وردي‌ خان,خواجو,شهرستان,مارنان وسعادت‌ آباد‌
‎-کاروانسراهاي شيخ علي خان ,مهيار,سراي سفيد,ميرزاکوچک‌‌خان,خوانساريها‌
‎-مناره‌‌هاي جنبان,چهل دختر, ساربان ,زيار,رهروان,آتشخانه‌,دارالضيا,غار,شعيا,گلدسته‌
‎-چندين‌ کتيبه تاريخي‌
‎-مدرسه‌‌هاي قديمي چهارباغ,باباقاسم‌,ملاعبدالله,ميرزاحسن,کاسه‌‌گران,نيماورد,جلاليه,‌شمس‌آبادوحيدر ‌
‎-خانه‌‌هاي اخوان,خرازي‌,پيرنيا,جمل,قدسيه,شيخ الاسلام‌
‎-کبوترخانه‌ هاي‌متعدد‌
‎-ميدان نقش جهان‌
‎-گنبدباز‌
‎-چندين‌ مسجدباشکوه بامعماري‌ وکاشي‌ کاري‌ شگفت‌انگيز‌
‌آرامگاه پيربکران
‎-آتشگاه کوه سنگي‌
‎-چندين‌ آرامگاه عارفان وشاعران ايراني‌‌
‎-امامزاده‌‌هاي متعدد‌
‎-کليساهاي تاريخي درجلفا‌

براي اطلاعات و عكسهاي بيشتر به آدرس زير مراجعه فرماييد
For more photo and information please go to :

http://fz-az.fotopages.com


Friday, 22-Sep-2006 13:13 Email | Share | | Bookmark
Esfahan -Thakht e Soleyman Waterfall (چشمه و آبشار تخت سليمان )

مسیر 7 کیلومتری به سوی چشمه
چشمه تخت سلیمان
آبشار تخت سلیمان
View all 28 photos...
agar neveshtehaye zir ro farsi nemibinid ro safhe rast click konid va az ghesmate Encoding unicode( 8-utf ) ro entekhab konid.

چشمه و آبشار تخت سليمان درجنوب استان اصفهان و نزديك شهرستان سميرم و روستاي آب ملخ است . براي رفتن به اين محل زيبا پس از گذشتن از اصفهان و شهرضا و سميرم به سمت ياسوج مي رويد . حدود 35 كيلومتر كه از سميرم دور شديد سمت چپ جاده يك جاده فرعي آسفالته به سمت روستاي آب ملخ ميرود ولي شما وارد اين جاده نشويد و در كنار آن يك جاده فرعي خاكي به سمت جنوب شرقي وجود دارد كه شما را بعد از حدود 7 كيلومتر و گذشتن از يك پل فلزي باريك به روستاي قديمي و متروكه آب ملخ مي رساند مي توانيد ماشين خود را در مكانهاي مخصوصي كه اهالي روستا جهت پاركينگ درست كرده اند پارك كنيد و از اين به بعد بايد حدود 2 كيلومتر پياده روي كنيد تا به محل چشمه و آبشار زيباي تخت سليمان برسيد . توجه داشته باشيد كه قسمت جنوبي آبشار پرتگاه بسيار خطر ناكي است و بايد جانب احتياط را در اين محل در نظر بگيريد . براي رفتن به اين محل بهترين وقت از خرداد ماه تا پايان مهر ماه ميباشد اگر علاقه مند به ماهيگيري هستيد حتما تجهيزات خود را به اين مكان ببريد . آرزومند سفر و اوقاتي خوش براي شما دوستان هستم
كوشا كياني


Wednesday, 20-Sep-2006 15:40 Email | Share | | Bookmark
Esfahan - Gavkhouni Lagoon (شهر ورزنه وتالاب گاو خوني - اصفهان )

پل تاریخی ورزنه
نمایی از تالاب
نمایی دیگر از تالاب
View all 37 photos...
agar neveshtehaye zir ro farsi nemibinid ro safhe rast click konid va az ghesmate Encoding unicode( 8-utf ) ro entekhab konid.

تالاب گاوخونی در سال 1354 هجری شمسی در فهرست تالاب های کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. وسعت این تالاب بالغ بر 47000 هکتار برآورد می شود و در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و 30 کیلومتری شهر ورزنه ( نزدیک ترین شهر تالاب) قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دریا 1470 متر می باشد و به حالت مثلثی شکل دیده می شود حداکثر عرض آن در حدود 50 کیلومتر و حداکثر طول آن 35 کیلومتر است.عمق آب در اکثر نقاط اندک و حدود یک متر است و در منطقه بسته ای بین رشته کوههای زاگرس و پیش کوههای ایران مرکزی واقع شده و شاید به صورت دره ی عمیقی بوده که توسط رسوبات آبرفتی پر شده باشد .نزدیک ترین ارتفاع به تالاب کوه سیاه می باشد که ارتفاع آن از سطح فعالیت های آتش دريا 1752 متر ميباشد كه جنس آن بازالت بوده كه در اثر فعاليتهاي آتش فشاني در زير دريا در دوران چهارم زمين شناسي شكل گرفته است .مناسبترين فصل براي ديدن تالاب اوايل زمستان و موقعي است كه پرتدگان مهاجر به اينجا كوچ مي كنند . توصيه مي شود وقتي هوا باراني است به آنجا سفر نكنيد و حتما با امكانات كامل و مجهز باشيد . از شهر ورزنه تا رسيدن به تالاب حدود 30 كيلومتر از جاده خاكي است ولي به دليل شني بودن و پهن بودن جاده خيلي مشكل پيش نمي آيد . اميدوارم با سفر به اين تالاب از جاذبه هاي زيباي آن لذت ببريد و تجربه جديدي داشته باشيد

کوشا کیانی

Tuesday, 19-Sep-2006 12:00 Email | Share | | Bookmark
Hasht Behesht Hotel - Esfahan ( هتل هشت بهشت - اصفهان )

ورودی هتل
 
 
View all 31 photos...
آدرس : اصفهان خيابان استانداري
تلفن و فكس : 2214868 - 2214869 - 2200967 - 0311


[<<  <  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  >  >>]    [Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net